Verbeter samenwerking & communicatie

Effectieve en efficiënte toepassing van IT is al decennia onderwerp van verbetering. Hoe profiteren organisaties optimaal van de inzet van IT om bedrijfsdoelen te realiseren? Wat is daarvoor nodig en hoeveel mag dat kosten? Antwoorden op deze vragen zijn vaak onduidelijk. Oplossingen worden gezocht in innovatie van processen, werkwijzen en technologie. Denk aan ontwikkelprocessen en methoden (Rup, Agile, Scrum, etc.), Enterprise Architectuur (Togaf, ArchiMate, Zachman etc.), Requi-rements (Babok, Volere, etc.), Programma- en Project management (MSP, Prince2, PMBok, etc.), Beheer (ITIL, ASL, BiSL, etc.), Service Oriëntatie (SOA, Webservices, etc.), ontwikkeltechnologieën (Java, .Net, Codegeneratie, MDA, etc.). En natuurlijk de Test disciplines (TMap,TPI, etc.), want het aantal defecten en verstoringen van de bedrijfsactiviteiten willen maar niet afnemen. Veel disciplines dus, die elk op zich vaak vergaande optimalisaties nastreven waarbij innovaties elkaar in rap tempo opvolgen. Het aantal vakdisciplines blijft groeien en organisaties dreigen te verzanden in een toenemende complexiteit aan standaarden en technologie. Ze worstelen met schaars beschikbare kennis en ervaring en vragen zich af: hoeveel schiet mijn organisatie hier mee op? Het is de visie van SOLIM dat effectievere en efficiëntere inzet van IT alleen kan worden bereikt door verbeterde samenwerking en communicatie tussen business (opdrachtgevers, gebruikers) en IT. ARE is SOLIM’s Business/IT Integratie oplossing om dit te bereiken. Gebaseerd op Analysis & Requirements als verbinding tussen Business en IT, biedt het een integratie platform waarin business en IT -informatie en standaarden op een pragmatische manier worden geïntegreerd. Informatie wordt deelbaar en transparant gemaakt tussen Business- en IT-disciplines. IT ontwikkeling en veranderingen worden bestuurbaar gemaakt voor opdrachtgevers, projectmanagers en beheerders.

Roadmap en gemeenschappelijk platform nodig

 

De afstemming tussen IT en de businessdoelstellingen van organisaties wordt al decennialang als een probleem ervaren. Het enorm concurrentievoordeel dat IT kan bieden blijft vaak onbenut. De problemen van het businessmanagement zijn vaak eenduidig:
1. IT sluit te weinig aan op de verwachtingen van de business.
2. De time to market is te lang; innovaties komen moeilijk tot stand
3. De kwaliteit van de IT wordt als onvoldoende beschouwd.
4. De kosten van IT zijn enorm en blijven groeien.
5. IT is voor de business moeilijk aanstuurbaar. Voor de meeste senior managers is IT een Black Box. Er worden enorme investeringen gedaan, waarbij men in de besluitvorming hevig leunt op interne managers en externe adviseurs. In veel sterkere mate dan bij andere onderwerpen wordt de inhoud gedelegeerd.
Business/IT integratie is de ultieme status waarin de business in staat is om informatie technologie effectief in te zetten om business doelstellingen te behalen. Resulterend dus in financiële en commerciële prestaties, maar juist ook in concurrentievoordeel in de markt .
Solim constateert dat de ICT ondersteuning van de business onvoldoende is en dat Business/IT Integratie een steeds groter issue is. Ons doel is die integratie t te verbeteren door een gestructureerd en gezamenlijk communicatieplatform voor business en IT. Een heldere, logische roadmap en workbench om verwachtingen, eisen en delivery bestuurbaar en onderhoudbaar te maken.

 

Waarom is het zo moeilijk om Business/ IT Integratie te bereiken?

Hieraan ligt een vijftal (hoofd)oorzaken ten grondslag.

1. Onduidelijke definitie van de vraag

2. Continue verandering

3. Communicatie en vertrouwen

4. Ontbrekend inzicht in de bestaande IT applicatie portfolio.

5. Onvoldoende verandervermogen IT
Het zijn deze oorzaken die er toe leiden dat de business niet goed in staat is om business oplossingen te schetsen. En dat IT niet in is staat is om de juiste informatieoplossingen te schetsen en veranderingen aan te brengen. Onder deze omstandigheden is Business/IT integratie onhaalbaar.

 

Het verband en inzicht ontbreekt

Vooral vanuit IT zijde worden oplossingen gezocht om de problemen het hoofd te bieden. Veel organisaties volgen meerder van de vele trends. Het aantal ingezette ontwikkelingen, de diversiteit en de complexiteit ervan roept vragen op over het succes van al deze veranderingen tegelijk.
Ten eerste worden alle bovengenoemde trends gerealiseerd vanuit hun eigen domein. Binnen al die domeinen en ook binnen de al veel langer bestaande disciplines, vindt SUB-OPTIMALISATIE plaats. Er is nauwelijks afstemming tussen al die bestaande en nieuwe domeinen. Laat staan dat er gestructureerde communicatie plaatsvindt.

 

Om ontwikkelingen als bijvoorbeeld SOA en Enterprise architectuur succesvol te implementeren is het bovendien noodzakelijk om een goed totaalbeeld van de informatiehuishouding te hebben en een goed beeld van de relaties tussen de verschillende domeinen en disciplines. Een centraal overzicht en gemeenschappelijk referentiekader – zijnde de blauwdruk van het bedrijfsproces en de daaraan gerelateerde blauwdruk van de informatievoorziening – ontbreekt! Dit kader is nodig om de gevolgen van elke verandering te kunnen overzien en om te kunnen traceren hoe een en ander (applicaties, systemen, onderdelen, elementen) ooit tot stand is gekomen. De meeste nieuw ingezette ontwikkelingen zullen vastlopen, of op zijn minst minder dan het gewenste effect hebben. Omdat ze niet gerelateerd kunnen worden aan tussenproducten (artefacts, werkproducten) uit een ander domein of discipline. En omdat de verschillende vernieuwde processen niet goed op elkaar zijn afgestemd.

 

Een business-requirements – solution-requirements issue

 

Opvallend is dat nagenoeg alle inspanningen voor Business/IT integratie worden geïnitieerd en gedragen vanuit IT. De business betrokkenheid is er in de meeste ontwikkelingen niet erg op vooruit te gaan. Juist terwijl is vastgesteld dat daar het probleem zit.
De integratieproblematiek en het ontbreken van betrokkenheid van de business, wordt exemplarisch in twee problemen rondom ontwikkeling en management van de business requirements. Deze problemen worden in geen enkele benadering opgelost.

• Het over de muur gooien van requirements
Requirements Engineering loopt nog steeds langs de weg van de klassieke Business Analysis school. Na een voortraject waarin in Word of Visio eisen worden beschreven, wordt een programma van eisen over de muur gegooid. De business is dan al bijna niet meer betrokken.  Er vindt daarna geen goed beheer meer plaats van requirements.
• Suboptimalisatie
Requirements ontwikkeling en management zijn in de praktijk niet verbonden met andere disciplines. Verschillende disciplines hebben de neiging tot geïsoleerde verbeteringen en suboptimalisatie. Ook hier is er weer slechte communicatie en amper samenwerking tussen Business en IT, en tussen IT disciplines onderling. Maar om effectief gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen als Agile en SOA is dit juist nodig. Feitelijk ontbreekt het aan een repository: een centraal inzicht in de samenhang tussen de business requirements, stakeholder requirements, de systemrequirements en op basis daarvan ontwikkelde (en te onderhouden !)  IT producten en diensten.

Conclusie

Om business/IT integratie te bereiken en nieuwe positieve ontwikkelingen te laten slagen, dient aan twee voorwaarden te worden voldaan.
1) Er moet een gemeenschappelijk referentiekader zijn waar vanuit alle disciplines werken.
2) Het beheer van requirements moet zodanig worden ingericht dat de business er sturing op kan houden.

 

Solim realiseert de verbinding tussen Businessprocessen (met hun Business (en Stakeholder) requirements) naar de ICT-processen (met hun Solution (system) requirements en de implementatie daarvan).

Enerzijds: door verbetering van het Analyse en Requirement ontwikkeling en management proces (ARE) .
Anderzijds door implementatie van ERA het Enterprise Repository concept.

Tezamen vormt implementatie daarvan het gemeenschappelijk refentiekader en werkplatform voor Business en IT; waarmee de basis voor Business/IT integratie is gelegd.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search