Company

SOLIM is ontstaan uit een dochterbedrijf van Solidium. Een deel van het management heeft zijn opgedane ervaringen ondergebracht in SOLIM, met als doel het ICT-voortraject materieel anders aan te pakken. Vanuit hun langdurige ervaring in ICT-projecten en de problematiek rondom de kwaliteit van het specificeren, is een gedachtengoed ontwikkeld om tot professioneel Software Product Life Cycle management te komen. De integratie van ICT-processen en het verkrijgen van transparantie van die processen is daarbij leidend.
Vanuit de industrie werd het specificatieproces al langer gezien als cruciaal om tot kwaliteit te komen. Business Analyse en Requirements Engineering zijn in de industrie al langer vergaand geprofessionaliseerd. In de ICT-industrie ontstaat pas de laatste jaren een bewustzijn dat het voortraject als geheel nog steeds (al decennia lang) de zwakke schakel is bij de ontwikkeling van software producten. Hiertoe heeft SOLIM de ARE methode ontwikkeld (Analysis & Requirements Engineering).

Solim meent met ARE en de daaraan gekoppelde trainingen, services en concepten een oplossing te hebben gevonden voor de problemen in het vcortraject. Een totaalaanpak om op een nieuwe manier software te specificeren te ontwikkelen en gedurende de levenscyclus efficient te onderhouden.

Proof

Vaak is het uit de hand lopen van ICT-projecten het gevolg van niet eenduidige of niet volledige specificaties. requirementsspecificaties, functioneel ontwerp specificaties, use case specificaties, test specificaties en gebruikersdocumentatie worden per bedrijf, per afdeling, per project op andere manieren samengesteld. Het ’design’ van het informatiesysteem en de wijzigingen daarop zijn te vaak overgeleverd aan willekeur en tijdsdruk.

De schade die daaruit voortkomt is enorm. Enige cijfers: 51% van projectoverschrijdingen vindt zijn oorzaak in het voortraject (bron: Standish Report 2005). Defecten als gevolg van slechte requirements kosten gemiddeld 40 tot 50% van het totale projectbudget (bron: Dean Leffingwell). Een derde van de projecten met dit soort problemen overschrijdt de
kosten met 150 tot 200%. Om maar niet te spreken van de time-to-market schade.

Als deeloplossing is vaak al een meer moderne projectbenadering geïmplementeerd zoals RUP, Agile-Scrum of Prince2. Een iteratieve aanpak, prototypes en risicoanalyses spelen daarin een belangrijke rol om defecten te voorkomen en vroegtijdig een goede oplossing te definiëren. Maar een minstens zo belangrijk element, zo niet het kernelement in dit verbeterproces, is het eenduidig definiëren van de requirements en het bijhouden van de wijzigingen daarop.
Solim legt met haar methodiek (ARE) en de workbench implementatie daarvan met een aansluiting op een centrale repository (ERA)  de basis voor modern Software Product Life Cycle Management.

People

agreve

Het team van Solim wordt geleid door Anton Greve.

Anton is ondernemer en heeft onder meer aan de voet gestaan van het CA softwarehuis, Client Solutions en het javahuis Solidium.

j-vd-schoot

Joost van der Schoot is verantwoordelijk voor vakontwikkeling en productontwikkeling. Tevens is hij verantwoordelijk voor de consultancy dienstverlening.

bzweegman

Bianca Zweegman is verantwoordelijk voor direct marketing en relatie management.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search