ERA Enterprise Repository Architectuur

ERA staat voor Enterprise Repository Architectuur en is Solims repository gedreven concept en aanpak voor het bedrijfsbreed opslaan, toepassen en beheren van Business-, Applicatie- en Technologie informatie. Doel hiervan is om een centrale informatie-basis te bieden van waaruit bedrijfs- en ICT aanpassingen op beheerste en verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.
De basis van ERA wordt gevormd door één centrale Enterprise Repository gecombineerd met Project Repositories waarin de veranderingen projectmatig worden voorbereid en uitgevoerd door projecten.

Vanuit de centrale Enterprise Repository wordt de bedrijfs-, applicatie en technologie informatie aan projecten beschikbaar gesteld voor het gecontroleerd en beheersmatig uitvoeren van benodigde aanpassingen daarop. Elk project verzamelt daarvoor de benodigde business, applicatie en technologie informatie elementen uit de Enterprise Repository en neemt deze op in een Project Repository. In de Project Repository worden nieuwe versies van de verschillende informatie elementen ontwikkeld. Na afronding, oplevering en invoering wordt een baseline van de nieuwe informatie element versies weer teruggebracht in de Enterprise Repository. Op deze wijze ontstaan op beheerste wijze nieuwe releases van bedrijf en ICT inrichting (applicaties en technologie) en de daarvoor benodigde beheer en administratie binnen de centrale Enterprise Repository.
Binnen de Enterprise Repository bevinden zich de architectuur-, analyse-, ontwerp-, realisatie- en testgegevens van alle bedrijfsprocessen, applicaties en technologie (technische infrastructuur) waarop dit is geïmplementeerd.
Binnen Project Repositories worden de voor het project specifieke Project-, Change- en Testmanagement gegevens daaraan toegevoegd.

De ERA Repository staat niet op zich, maar wordt gecomplementeerd door ARE, Solims aanpak en workbench voor Business Analysis en Requirements Engineering. De ARE aanpak zorgt ervoor dat de requirements en uitwerking daarvan in informatie elementen worden verzameld en beheerd in de Project Repositories. De ARE informatie elementen op business niveau zoals bedrijfsprocessen, stakeholders, en business requirements worden daarbij  traceerbaar gekoppeld met de informatie elementen op applicatie niveau (zoals systeem requirements, use cases, classes, use case realizations, applicatie componenten, etc.) en technologie niveau (hardware, systeemsoftware etc). Deze traceerbaarheid is noodzakelijk om de impact van veranderingen in een organisatie en de ingerichte ICT ondersteuning daarvoor op beheerste wijze te kunnen uitvoeren en managen.

 

Onder: Architectuur van de Enterprise Repository

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search